Khi công trình sửa chữa nhà đã hoàn thành tốt đẹp chúng ta cần có biên bản nghiệm thu sửa chữa nhà ở. Đây là giai đoạn cuối cùng trong quy trình cải tạo sửa chữa nhà, nhưng lại không hề kém phần quan trọng. Nghiệm thu công trình gồm các giai đoạn chính đó là: Kiểm tra, nghiệm thu và hoàn công.Việc kiểm tra phải được thực hiện từ trong quá trình xây nhà, giám sát sửa chữa hoặc bạn nên thường xuyên kiểm tra, khối lượng, chất lượng, quy cách, kiểu dáng.

>>> Xem ngay hợp đồng sửa chữa nhà ở được cập nhật mới nhất hiện nay nhé!!!

Khi công trình đã hoàn thành tất cả 2 bên cùng đối chiếu lại hợp đồng bản thiết kế, những vấn đề phát sinh trong khi sửa chữa. chúng tôi sẽ giới thiệu mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa nhà ở bên dưới.

Ngôi nhà với kiến trúc đơn giản với màu trắng nhưng vẫn mang nét đẹp riêng

Mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa nhà ở.

MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH XÂY DỰNG, SỬA CHỮA

NHÀ Ở ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của

Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013

của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ người có công với cách mạng về nhà ở)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
——————

…………., ngày…. tháng…. năm…

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN
HOÀN THÀNH XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

 

Hôm nay, ngày……….tháng…….năm…….…

Tại công trình xây dựng nhà ở của chủ hộ (ông/bà)…………………………….…………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở xã (hoặc phường, thị trấn…) gồm:

  • Đại diện Uỷ ban nhân dân xã (hoặc phường, thị trấn)…………………..:

Ông (bà):………………………………………….. Chức vụ: ……………………………….

Ông (bà):……………………………………….…… Chức vụ : ……………………………

  • Đại diện thôn (hoặc tổ dân phố):…………………………………………….

– Ông (bà):……………………………………..…. Chức vụ:……………………………..…..

– Ông (bà):………………………………….…….. Chức vụ: …………………………………

  • Đại diện hộ gia đình:

Ông( bà):………………………………………………………………………………….……

Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế nhà ở đã hoàn thành xây dựng, Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở xã (hoặc phường, thị trấn)…………………………. thống nhất các nội dung sau đây:

  • Xác nhận nhà ở của chủ hộ:………..……………………………. đã hoàn thành việc xây dựng toàn bộ nhà ở.

– Diện tích nhà ở:………..…….. m2

– Vật liệu làm nền móng nhà:…………………………………………..……

– Vật liệu làm thân nhà:…………………………………………………..…

– Vật liệu làm mái nhà:……………………………………………………..

  • Đồng ý để chủ hộ đưa nhà ở vào sử dụng .

Biên bản lập thành 04 bản để các bên sau đây lưu giữ:

– 01 bản chủ hộ gia đình lưu giữ;

– 01 bản gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện;

– 01 bản lưu Uỷ ban nhân dân xã (hoặc phường, thị trấn)…………………;

– 01 bản để Uỷ ban nhân dân cấp xã (hoặc phường, thị trấn…..) tổng hợp, lập hồ sơ hoàn thành công trình gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

 

Thành phần tham gia Ban nghiệm thu
(ký và ghi rõ họ, tên)

  1. Đại diện Uỷ ban nhân dân xã (hoặc phường, thị trấn…):
  2. Đại diện thôn (hoặc tổ dân phố…):
  3. . Đại diện hộ gia đình:

 

………………………………………………………………………….……

 

………………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………..

 

Ghi chú: Nếu nhà ở chưa hoàn thành hoặc không đảm bảo chất lượng thì không ký biên bản xác nhận và có biên bản yêu cầu chủ hộ sửa chữa, bổ sung.

(Mẫu biên bản nghiệm thu khác)

Biên bản nghiệm thu Dịch vụ sửa chữa nhà Hà Nội đưa ra ở trên rất đầy đủ, gia chủ có thể xem xét và dựa theo mẫu biên bản nghiệm thu sửa chữa nhà ở và hoàn thành công việc của mình. Gia chủ có thể tham khảo bảng giá sửa chữa nhà bên dưới xem mình có sai sót gì hay chọn công ty sửa nhà quá đắt không.

>>> Tham khảo ngay bảng giá sửa nhà trọn gói để sửa nhà vừa tiết kiệm lại nhanh chóng nhé!!!