Gia chủ đang muốn sửa chữa nhà ở nhưng chưa biết viết 1 lá đơn xin giấy phép sửa chữa nhà như thế nào, hãy theo dõi bài viết của chúng tôi gia chủ sẽ ngay lập tức biết viết đơn xin dịch vụ sửa chữa nhà tại Hà Nội ở hoàn hảo nhất.

(Đơn xin Đơn xin giấy phép sửa chữa nhà ở 1)

Trước khi nói đến một lá đơn xin sửa chữa nhà ở gia chủ cần phải chú ý những bước sau sau:

Bước 1: gia chủ cần phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định chung của pháp luật đưa ra.

Bước 2: Gia chủ cần phải lộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Huyện

Công thức để tiếp nhận hồ sơ là chiếu theo tính pháp lý và nội dung của gia chủ đưa ra.

 • Khi đã tiếp nhận hồ sơ của gia chủ thì sẽ được cấp ngày giao trả hồ sơ
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải trả về và làm lại

Bước 3: Hồ sơ của gia chủ sẽ được trả tại ban tiếp nhận tại Ủy Ban Nhân Nhân Huyện theo những vấn đề sau:

 • Nộp giấy biên nhận;
 • Nộp lệ phí;
 • Nhận Giấy phép xây dựng kèm Hồ sơ bản vẽ thiết kế đã được đóng dấu.

thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ theo giờ hành trính.

Dưới đây là đơn xin giấy phép sửa chữa nhà ở.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho sửa chữa, cải tạo

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 /12/ 2012 của Bộ Xây dựng)

(Sửa chữa nhà ở)

>>Bạn có ý định thuê thợ sửa nhà giá rẻ, theo như chuyên gia xây dựng nên hay không nên, mời quý vị XEM NGAY tại đây!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cải tạo/sửa chữa ……………………

Kính gửi: ……………………………………………………..

 1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………….

– Người đại diện: ………………………………………Chức vụ: ……………………………

– Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) ………………………………..

Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………….

 1. Hiện trạng công trình: …………………………………………………………….

– Lô đất số:……………………………………Diện tích …………m2.

– Tại: ……………………………………. . …………………………………………

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………….

– Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………

– Loại công trình: ……………………………………….Cấp công trình: …………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

– Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 1. Nội dung đề nghị cấp phép: ………………………………………………………………..

– Loại công trình: ………………………………………..Cấp công trình: …………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

– Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………….

– Chứng chỉ hành nghề số: ……………do ………….. Cấp ngày: …………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………………………..

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.
 2. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 – ……… ngày ……… tháng ……… năm ………

2 – Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)