Sửa nhà có cần phải xin giấy phép không ?

Nhiều gia chủ gọi đến cho công ty và thắc mắc sửa nhà có cần phải xin giấy phép không? nếu không xin giấy phép thì có bị làm sao không? vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ giúp gia…